Trädgårdstjänster i Linköping samt Norrköping

Tjänster

Jag utför alla slags tjänster inom trädgård för privata, bostadsföreningar och företag, främst i Linköping men också i Norrköping och övriga Östergötland.

Träbeskärning

Beskär fruktträd, prydnadsträd, buskar och rosor. kan hamla träd och beskära träd med lift. Kan utnyttja rutavdraget. Pris 300 kr/tim inkl moms efter rut.

Trädfällning

Fäller alla typer av träd och kan fälla med skylift, har motorsågskörkort A, B, C och E. Kan utnyttja rutavdraget.
Pris 325 kr/tim inkl moms efter rut.

Häckklippning

Kan klippa alla sorters häckar höga som låga, barr och lövhäckar.
Kan utnyttja rutavdraget. Pris 300 kr/tim inkl moms efter rut.

Gräsklippning

Klipper stora som små gräsytor med en liten handgräsklippare och åkgräsklippare. Kan utnyttja rutavdraget. Pris 300 kr/tim inkl moms och bränsle efter rut.

Gödsling

Gödslar på vår och höst om så önskas.
Kan utnyttja rutavdraget.  Pris 300 kr/tim inkl moms efter rut.

Gräsröjning

Röjer efter gräsklippningen vid husväggar, kanter och rabatter,
kan också röja större gräsytor samt ängar och hagar. Kan utnyttja rutavdraget. Pris 300 kr/tim inkl moms efter rut.

Ogräsrensning

Rensar i rabatter, häckar, mellan plattor och grusgångar. Kan utnyttja rutavdraget. Pris 300 kr/tim inkl moms efter rut.

Bortforsling

Kan kratta upp grenar och löv efter utfört arbete och köra till en återvinningsstation. Kan utnyttja rutavdraget. Pris 300 kr/tim inkl moms efter rut.

Ett släpkärrelass. Pris 300 kr/kärra inkl moms, kan ej utnyttja rutavdraget.

Anlägga gräsmatta

Vid nyetablering och kanske återskapa en tomt med gräsmatta.
Pris 600 kr/tim inkl moms, kan också tillkomma hyra för grävmaskin, kan ej
utnyttja rutavdraget

Plantering

Planterar häckar, buskar och träd
Pris 600 kr/tim inkl moms, kan också tillkomma hyra för grävmaskin, kan ej
utnyttja rutavdraget.

Allmänna villkor

 För tjänster med timdebitering debiteras som lägst 1 timme, därefter sker debitering per påbörjad halvtimme.
Arbeten utanför Linköpingskommun tillkommer en framkörningsavgift på 200 kr inkl moms.

Serviceavtal

Vi kan teckna ett serviceavtal där jag sköter ditt hus och trädgård regelbundet.